کودکان با گوش کردن به حرف های دیگران صداها و واژگان را در مغزشان ذخیره می‌کنند. سپس آن را تکرار یا تولید کرده و از آن ها استفاده می‌کنند. رشد زبان و مهارت‌های گفتاری-کلامی عملا بدون استفاده از حافظه شنیداری غیرممکن است. بخاطر سپردن و انجام دادن دستورها برای کودکانی که حافظه شنیداری ضعیفی دارند مشکل است و بطور کلی در بخاطر آوردن شنیده‌ها و اطلاعات شنیداری مشکل دارند. نشانه‌های زیر می‌توانند به علت ضعف در حافظه شنیداری بروز پیدا کنند:
• ناتوانی در دنبال کردن دستورات شنیداری پیچیده یا چند مرحله ای یا متوالی
• کودک به سختی می تواند تمرکزش را روی یک مطلب جمع کند و در دنبال کردن و بخاطر سپردن اطلاعات شنیداری مشکل دارد.
• به نظر می‌رسد کودک در دنیای خودش سِیر می کند.
• خجالتی بودن، عدم تسلط در مهارت های گفتاری، ناامیدی، کلافگی و خشم و عصبانیتِ ظاهرا بی‌دلیل که به خاطر عدم توانایی ارتباط موثر با دنیای اطراف است، بروز پیدا می‌کند.
• شخص نمی‌تواند به راحتی در مورد اتفاقات روزمره یا داستانی که شنیده با دیگران حرف بزند.
• در حفظ کردن و بخاطر آوردن نام اشیا، افراد، شعرهایی که می‌شنود، ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات مشکل دارد.