این مشکلات می‌تواند مربوط به ضعف حافظه دیداری باشد. مشکلات رایج ضعف در حافظه دیداری:
• مشکل در شناسایی و حفظ کردن شکل حروف، اعداد و نمادهای مختلف هنگام استفاده از ماشین حساب یا نوشتن تکالیف یا خواندن مطالب
• مشکل در دیکته کلماتی که قابلیت نوشتن به چند صورت را دارند و استثنائات؛ مثلا عدم تشخیص نوع نوشتاری: رضا؟ یا رزا؟ یا رذا؟ یا رظا؟
• مشکل در نوشتن از روی کتاب یا تخته
• داده‌ها و اطلاعات تصویری را نمی‌توانند بخاطر سپرده و از آن‌ها استفاده کنند.
• حروف ساده‌ای مانند “ب”، “پ”، “ت” را نمی‌توانند تشخیص دهند و …