بدون استفاده از حافظه شنیداری نمی توانیم اطلاعات را پردازش کنیم، حفظ کنیم یا به خاطر بیاوریم. کودکان با گوش کردن به حرف های دیگران یاد می گیرند چگونه صداها و واژگان را در مغزشان ذخیره کنند و بعد آن را تکرار یا تولید کرده و از آن ها استفاده کنند. رشد زبان و مهارت های گفتاری-کلامی عملا بدون استفاده از حافظه شنیداری غیرممکن است.

نشانه های ضعف در حافظه شنیداری

برای کودکانی که حافظه شنیداری ضعیفی دارند بخاطر سپردن و انجام دادن دستورها مشکل است و بطور کلی این کودکان در بخاطر آوردن شنیده ها و اطلاعات شنیداری مشکل دارند.

مشکلات رایج ضعف در حافظه شنیداری

  • ناتوانی در دنبال کردن دستورات شنیداری پیچیده یا چند مرحله ای یا متوالی
  • مشکل در دنبال کردن و بخاطر سپردن اطلاعات شنیداری
  • مشکلات خُلقی-رفتاری مانند خجالتی بودن، نا امیدی، کلافگی و خشم و عصبانیتِ ظاهرا بی دلیل، که بخاطر عدم توانایی ارتباط موثر با دنیای اطراف است.
  • عدم تسلط در مهارت های کلامی و مشکل در توصیف اتفاقات روزمره
  • مشکل در حفظ کردن و به خاطر آوردن نام اشیا، افراد، شعرهایی که می شنود، ضرب المثل ها و اصطلاحات..
بازی های حافظه شنیداری دنیای آساپ به زودی میهمان خانه های شما و کودکان دلبندتان خواهند شد.