چرا باید به منظومه " اَتِنجو " سفرکنیم و توجه و تمرکز خود را تقویت کنیم؟

توجه را می توانیم کنترل کننده ذهن و دروازه ورود اطلاعات به مغز بدانیم. این تعریف ساده از توجه به خوبی میزان اهمیت و تاثیر این مهارت را در زندگی انسان روشن می سازد. در واقع این مهارت زیربنا و پایه همه مهارتهای ذهنی و شناختی است. بدون "توجه" یادگیری صورت نخواهد گرفت! (مدل یادگیری را در مقاله چگونه مهارت های شناختی بر موفقیت های تحصیلی تاثیر می‌گذارد؟ مشاهده کنید.)

تعریف کلی توجه

تعاریف بسیاری برای مهارت توجه ذکر شده است. اما به طور کلی مهارت توجه عبارت است از: توانایی انسان درکنترل و معطوف کردن حواس خود به اطلاعاتی که لازم است و توانایی تفکیک اطلاعات یا رد اطلاعات مزاحم و استفاده از آن برای درک و یادگیری مسایل مختلف (برای اطلاعات بیشتر مقاله مهارت توجه چیست و چه نقشی در یادگیری کودکان دارد را مطالعه کنید.) مشکلات رایج ضعف در مهارت توجه
  • تحرک و فعالیت بیش از حد معمول فرد
  • مشکل در ماندن در یک کار یا فعالیت ثابت و عدم توانایی در پایان بردن کارها
  • عدم توجه به جزییات و بی دقتی های مشهود
  • مشکل در گوش دادن به صحبتهای دیگران و قطع کردن مکرر حرفهای دیگران
  • بی حوصلگی و بی قراری بیش از حد معمول
  • اغلب وسایلش را گم می کند و یا فراموش می کند آن ها را کجا گذاشته است و در اغلب موارد فراموشکار است.
  • تحریک پذیر است و زود از کوره در می‌رود...
مهارت توجه شامل مولفه ها و انواع گوناگونی است که هرکدام از آنها در فرایند یادگیری انسان تاثیری ویژه دارند. توجه متمرکز، توجه تقسیم شده، توجه پایدار و توجه انتخابی از جمله انواع توجه به شمار می‌روند. بازی های مهارت های توجه دنیای آساپ به زودی میهمان خانه های شما و کودکان دلبندتان خواهند شد.