مقالات مرتبط با : رشد شناختی و یادگیری
شاید هنوز عباراتی مانند شناخت (Cognition)، دانش شناختی (Cognitive Science) و روان­شناسی شناختی (Cognitive Psycology) چندان در میان مردم شناخته شده نباشند اما اخیرا در علوم انسانی و به ویژه روان­شناسی بسیار شنیده می شوند. برخی سازمان­ها نیز میزان مهارت­های شناختی (Cognitive Skills) را یکی از معیارهای استخدام قرار می دهند.
در مقاله پیش در رابطه با ماهیت شناخت، رشد شناختی و نظریات مرتبط با آن توضیحاتی را ارائه کردیم، در این مقاله به طور ویژه، بر چگونگی رشد و تأثیر کارکردهای شناختی در موفقیت‌های تحصیلی و اجتماعی خواهیم پرداخت.
شاید این جمله کلیشه‌ای را شنیده باشید که فردی در تعریف از قدرت ذهن خود می‌گوید: ذهن من مثل ساعت کار می‌کند و دیگری گله می‌کند که من حافظه خوبی ندارم و حتی در یادگیری و بخاطرسپاری یک شماره تلفن نیز مشکل دارم. ممکن است شنیده